นิยามสภาพแผ่น:

Mint (M)

แผ่นเสียง & ซีดี

ยังอยู่ในซีลเดิม. 

 

Near Mint (NM or M-)

แผ่นเสียง & ซีดี

แผ่นเหมือนใหม่แต่แกะซีลแล้ว ไม่มีรอย เล่นได้เหมือนใหม่

Very Good Plus (VG+) 

แผ่นเสียง & ซีดี

มีรอยนิดหน่อย น้อยมาก เล่นได้ปกติ รอยเป็นเกี่ยวกับความสวยงาม ไม่ส่งผลต่อการเล่น

Very Good (VG) 

แผ่นเสียง

มีรอยมากกว่า VG+ อาจมีเสียงรบกวนเล็กน้อย แต่โดยรวมไม่กระทบต่อดนตรีอย่างมีนัยยะ

ซีดี

มีรอยมากกว่า VG+ บางรอยลึกกว่า หรือจำนวนรอยมากกว่า แผ่นฝ้า เล่นได้ปกติ

 

Good (G), Good Plus (G+) 

แผ่นเสียง 

เล่นได้โดยไม่สะดุด แต่มีเสียงรบกวน มีรอยมาก สึกหรอจากการใช้งานมามาก

ซีดี 

มีรอยจำนวนมาก รอยลึก อาจมีตามด และ/หรือฝ้า เครื่องเล่นบางเครื่องอาจสะดุดในการเล่น

แผ่นตั้ง VG ขึ้นไป เรารับประกัน หากเล่นแล้วมีปัญหา เรายินดีคืนเงินให้ 100% 

______________________________________________________________ 

นิยามสภาพปก:

Mint (M)

ยังอยู่ในซีลเดิม.

 

Very Good Plus (VG+) 

โดยรวมอยู่ในสภาพดี 

 

Good (G)

มีจุดเสียหาย เช่น กระดาษเหลือง มีจุดน้ำตาล ย่นเล็กน้อยเนื่องจากโดนความชื้นมา ขอบย่นหรือขาด

Poor (P)

เสียหายมาก เช่น ขาด ซีด หรือย่นมากจากการโดนน้ำ